HPA TEORIJA


Teoretični tečaj za visoko zmogljiva enopilotska letala

Namen teoretičnega tečaja HPA  (High Performance Aeroplane) je kandidata (ki nima opravljenega teoretičnega izpita ATPL) opremiti z zadostnim znanjem o tistih področjih upravljanja visoko zmogljivih letal, ki jih PPL/CPL/IR(A) teoretični tečaj ne zajema.

Potrdilo o zaključenem HPA tečaju omogoča kandidatu, da se vključi v tečaj razreda/tipa za letalo (class/type rating course ), ki ga EASA opredeljuje kot „visoko zmogljivo letalo“. Seznamu letal, za katere je potreben HPA tečaj je dostopen na tej povezavi:

 EASA List of Aeroplanes – Class and Type Ratings and Endorsement List

Za HPA tečaj ni potreben izpit pri CAA! Končni preizkus opravi organizacija ATO.

VSTOPNI POGOJI:

  • Vsaj PPL (A) licenca,
  • Veljavno zdravniško spričevalo 1. ali 2. razreda,
  • Kandidat mora imeti najmanj 200 ur skupnih izkušenj z letenjem, od tega 70 ur kot PIC na letalih.