ŠPORTNI PILOT LETALA – PPL(A)


Licenca športnega pilota letala (PPL (A) – Private Pilot Licence / Airplane) je namenjena tako  tistim, ki bi radi leteli na letalih za lastne potrebe oziroma prosti čas, kot tudi tistim, ki bi radi nadaljevali šolanje za pridobitev licenc poklicnega pilota (CPL, ATPL). 

Omogoča letenje na enomotornih batnih letalih na nekomercialnih letih brez nadomestila ter ob opravljenem inštruktorskem ratingu letenje za plačilo v vlogi učitelja letenja. 

PPL OMEJITVE (s SEP ratingom):

Letala z največjo vzletno maso do 5700 kg MTOM.

K licenci se lahko doda poleg ratingov za nočno in akrobatsko letenje tudi ostale ratinge kot npr. rating za instrumentalno letenje (IR), rating za batna večmotorna letala (MEP) itd.

Licenca je mednarodno priznana. 

VSTOPNI POGOJI:

• Starost vsaj 16 let pred prvim samostojnim letom,
• Starost vsaj 17 let za pristop na izpit,
• Zdravniško spričevalo vsaj 2. razreda pred prvim samostojnim letom,
• Po pridobitvi licence imetnik za letenje v tujini (izven Ljubljana FIR) potrebuje tudi opravljen izpit iz znanja angleškega jezika (ELP – English language proficiency)

TEORETIČNI DEL:

Predavanja obsegajo 100 ur teorije iz devetih letalskih predmetov (več v zavihku TEORETIČNO USPOSABLJANJE)

PRAKTIČNI DEL:

Vsaj 45 ur usposabljanja na letalih, od tega vsaj 25 ur usposabljanja z inštruktorjem letenja in 10 ur samostojnega letenja pod nadzorom inštruktorja, od tega vsaj 5 ur samostojnih navigacijskih preletov s preletom, ki je daljši od 150NM z zaustavitvijo na dveh letališčih, ki nista letališče odhoda.

IZPIT:

Teoretični del: izpit na Agenciji za civilno letalstvo

Praktični del: Preizkus praktične usposobljenosti (izpitni let) z izpraševalcem letenja (FE)

Po uspešno opravljenem izpitnem letu in prejemu licence je imetniku dovoljeno letenje na različici letala, na kateri je bil izveden preizkus praktične usposobljenosti (izpitni let). Za druge različice letal je potrebno opraviti izobraževanje o razlikah z inštruktorjem letenja.

VELJAVNOST:

Rating SEP velja 2 leti (24 mesecev).

Podaljšanje (REVALIDATION)

V 12 mesecih pred datumom poteka ratinga opravi 12 ur letenja v ustreznem razredu, vključno s 6 urami kot PIC in z 12 vzleti in pristanki ter

 osvežitveno usposabljanje, ki obsega najmanj 1 uro letenja z inštruktorjem

Obnova (RENEWAL)

Če ratingu poteče veljavnost, kandidat:

1. po potrebi opravi osvežitveno usposabljanje pri organizaciji ATO, da doseže raven strokovnosti, ki se zahteva za varno upravljanje zrakoplovov ustreznega razreda ali tipa, in

2. uspešno opravi preverjanje strokovnosti v ustreznem razredu z izpraševalcem letenja (Flight examiner).

Podrobne informacije o licenciranju osebja dostopne na: https://www.caa.si/piloti.html