RATING ZA NOČNO LETENJE – NVFR (A)


Če želite z licenco LAPL ali PPL leteti tudi ponoči potrebujete v licenco vpisan rating za nočno letenje. 

VSTOPNI POGOJI:

  • Veljavna PPL (A) ali LAPL (A) licenca
  • Veljavno zdravniško spričevalo k pripadajoči licenci
  • Imetniki licence LAPL morajo dodatno opraviti osnovno usposabljanje za instrumentalno letenje, potrebno za izdajo licence PPL.

TEORETIČNI DEL:

6 ur teoretičnih predavanj o nočnem letenju.

PRAKTIČNI DEL:

Najmanj 5 ur letenja v ustrezni kategoriji zrakoplovov ponoči, z vključno najmanj 3 urami letenja z inštruktorjem, ki vključuje najmanj eno uro navigacijskih preletov z najmanj enim preletom z inštruktorjem, dolgim najmanj 50 km (27NM), ter petimi samostojnimi vzleti in petimi samostojnimi pristanki s popolno ustavitvijo.

Imetniki licence LAPL pred usposabljanjem za letenje ponoči opravijo usposabljanje za osnovno instrumentalno letenje, ki se zahteva za izdajo licence PPL.

IZPIT:

Rating za nočno letenje se v licenco vpiše na osnovi certifikata izdanega v ATO.

VELJAVNOST RATINGA:

NVFR rating nima omejitve veljavnosti. Za prevoz potnikov je potrebno upoštevati pravilo najnovejših izkušenj – v zadnjih 90 dneh je potrebno opraviti najmanj 1 vzlet in pristanek ponoči na zrakoplovu istega tipa ali razreda. Če ta pogoj ni izpolnjen, je potrebno naredit let z inštruktorjem letenja.