LICENCA LAHKEGA ZRAKOPLOVA – LAPL(A)


LICENCA PILOTA LAHKEGA ZRAKOPLOVA (LAPL (A) – Light aircraft pilot licence / Airplane) je namenjena predvsem tistim, ki bi radi leteli na letalih za lastne potrebe oziroma prosti čas.

Omogoča letenje na enomotornih batnih letalih na nekomercialnih letih brez nadomestila.

LAPL OMEJITVE:

Letala z največjo vzletno maso do 2000 kg MOTM, ki je registrirano za max. 4 osebe (lahko letite npr. C172, DA40, SR22, PA28)

Letenje samo v VFR pogojih in znotraj EU (licenca priznana v državah članicah agencije EASA)

K licenci se poleg SEP ratinga lahko doda še nočni rating ter akrobatski rating.

VSTOPNI POGOJI:

• Starost vsaj 16 let pred prvim samostojnim letom,
• Starost vsaj 17 let za pristop na izpit,
• Zdravniško spričevalo LAPL ali 2. razreda pred prvim samostojnim letom,
• Po pridobitvi licence imetnik za letenje v tujini (izven Ljubljana FIR) potrebuje tudi opravljen izpit iz znanja angleškega jezika (ELP – English language proficiency).

TEORETIČNI DEL:

Predavanja obsegajo 100 ur teorije iz devetih letalskih predmetov. (enak kot za PPL)

PRAKTIČNI DEL:
Vsaj 30 ur usposabljanja na letalih, od tega vsaj 15 ur usposabljanja z inštruktorjem letenja in 6 ur samostojnega letenja pod nadzorom inštruktorja, od tega vsaj 3 ure samostojnih navigacijskih preletov s preletom, ki je daljši od 80NM z zaustavitvijo na enem letališču, ki ni letališče odhoda.


IZPIT:
Teoretični del: Izpit na Agenciji za civilno letalstvo.
Praktični del: Preizkus praktične usposobljenosti (izpitni let) z izpraševalcem letenja

Po uspešno opravljenem izpitnem letu in prejemu licence je imetniku dovoljeno letenje na različici letala, na kateri je bil izveden preizkus praktične usposobljenosti (izpitni let). Za druge različice letal je potrebno opraviti izobraževanje o razlikah z inštruktorjem letenja.

VELJAVNOST:

Veljavnost LAPL je 2 leti (24 mesecev).

Podaljšanje (REVALIDATION)

V 24 mesecih pred datumom poteka ratinga morate opraviti 12 ur letenja v ustreznem razredu, vključno s 12 urami kot PIC in z 12 vzleti in pristanki ter

osvežitveno usposabljanje, ki obsega najmanj 1 uro (60min) letenja z inštruktorjem

Obnova (RENEWAL)

Če ratingu poteče veljavnost, kandidat:

1. po potrebi opravi osvežitveno usposabljanje pri organizaciji ATO, da doseže raven strokovnosti, ki se zahteva za varno upravljanje zrakoplovov ustreznega razreda ali tipa, in

2. uspešno opravi preverjanje strokovnosti v ustreznem razredu z izpraševalcem letenja (Flight examiner).

Podrobne informacije o licenciranju osebja dostopne na: https://www.caa.si/piloti.html

NADALJEVANJE ŠOLANJA NA PPL NIVO

Po zaključenem programu usposabljanja za LAPL (A), lahko nadaljujete s šolanjem za PPL (A) licenco.

Program obsega dodatnih 15 ur letenja, ki vključuje tudi osnovno letenje po instrumentih ter 150NM ruto zahtevano za PPL. Nalet po programu LAPL in opravljena teorija se upoštevata za nadaljevanje na PPL program usposabljanja.