RATING ZA INŠTRUKTORJA – FI(A)


Rating za inštruktorja omogoča imetniku poučevanje pilotov in izvajanje šolskih letov  pilotom ob podaljševanju ratingov za plačilo.

VSTOPNI POGOJI:

  • Starost vsaj 18 let
  • Zdravniško spričevalo 1. Razreda ali 2. Razreda 
  • 10 ur instrumentalnega letenja
  • 20 ur navigacijskega letenja
  • Vsaj en prelet daljši od 300NM
  • Imetnik CPL(A) ali PPL(A) pod pogojem:

            a. opravljena CPL(A) teorija, razen za FI(A), ki usposablja samo LAPL(A).

            b. 200 ur skupnega naleta od katerega je vsaj 150 ur kot vodja letala (PIC)

  • Opravljen poseben predhoden preizkus letenja z inštruktorjem FI

TEORETIČNI DEL:

25 ur poučevanja in učenja

100 ur teoretičnega znanja iz desetih letalskih predmetov.

PRAKTIČNI DEL:

Minimalno 30 ur letenja po programu FI(A).

IZPIT:

Praktični del: izpitni let z izpraševalcem.

VELJAVNOST RATINGA:

FI (A) rating je veljaven 3 leta in ga je potrebno obnoviti pred njegovim potekom, rating se podaljšuje za obdobje treh let.