TEORETIČNO USPOSABLJANJE


TEORETIČNO USPOSABLJANJE

 • Pred prvim samostojnim letom je potrebno opraviti interno teoretično preverjanje o poznavanju zrakoplova (različica zrakoplova na katerem se opravi prvi samostojni let) ter teoretično preverjanje o poznavanju letališča Portorož.
  Pred prvim samostojnim letom mora kandidat imeti veljavno zdravniško spričevalo.
  Minimalna starost za prvi samostojni let je 16 let.
 • Pred preizkusom praktične usposobljenosti (izpitnim letom) za LAPL ali PPL licenco je potrebno opraviti teoretične izpite iz 9 PPL predmetov na Agenciji za civilno letalstvo (CAA). Uspešno opravljen preizkus teoretičnega znanja za izdajo licence pilota lahkega zrakoplova oz. licence športnega pilota velja 24 mesecev.

TEORETIČNI TEČAJ

Kandidat je vključen v spletna predavanja preko pogodbenega partnerja Akademija 4. 

Teoretična priprava obsega predavanja in interni izpit iz predmetov:

 • 10 – Air Law / LETALSKO PRAVO (Z)
 • 20 – Human Performance and Limitations / ČLOVEŠKO DELOVANJE (L)
 • 30 – Meteorology / METEOROLOGIJA (M)
 • 40 – Communication / KOMUNIKACIJA (R)
 • 51 – Principles of Flight / NAČELA LETENJA (A)
 • 60 – Operational Procedures / OPERATIVNI POSTOPKI (O)
 • 70 – Flight Performance and Planning / ZMOGLJIVOST MED LETOM IN NAČRTOVANJE LETA (P)
 • 80 – Aircraft General Knowledge / SPLOŠNO ZNANJE O ZRAKOPLOVIH (K)
 • 90 – Navigation / NAVIGACIJA (N)

Po zaključenem internem preverjanju na portalu Akademija 4 prejmete Certifikat o opravljenem tečaju, ki vodji usposabljanja omogoča, da vas prijavi na izpite na CAA. Priporočilo organizacije ATO velja 12 mesecev.

Podrobne informacije o licenciranju osebja dostopne na: https://www.caa.si/piloti.html